Swami Shubamritananda

Swami Shubamritananda

Swami Shubamritananda brukar besöka oss här i Sverige som Ammas representant. 

Swami Shubamritananda har vistats i Ammas ashram, Amritapuri, som en av hennes monastiska lärjungar sedan 1989 och ger regelbundet program över hela Europa, Afrika, Indien och Mellanöstern. Med sin över 30 år långa erfarenhet som en av Ammas närmaste lärjungar och hennes personliga översättare, delar Swamiji med sig av sin insikt i Ammas andliga lära och Indiens andliga traditioner på ett praktiskt och lättförståligt sätt.

Se videon om Swamiji nedan.

 

Donationer

Donationer till Ammas hjälpverksamhet kan sändas via Svenska Amritaföreningens plusgirokonto 65 27 38 – 6. Pengarna går oavkortat till Indien, inga administrativa kostnader är involverade. Märk talongen med ändamålet för inbetalningen eller bara “Indien”.


Vårt nyhetsbrev

Svenska Amritaföreningens nyhetsbrev innehåller information om föreningens verksamhet, såsom Satsang, IAM-kurser, Amrita Yoga, Swami Shubamritanandas program i Sverige, retreat med någon av Ammas lärjungar, information om och samordning av boende i samband med Ammas besök i Helsingfors eller Köpenhamn, information om Ammas Europaturné, den årliga europeiska retreaten, samt Ammas ungdomsförening AYUDH. Om du är intresserad av att prenumerera på nyhetsbrevet, vänligen skicka din e-postadress till nistula.vestrin@gmail.com. Under året skickas kontinuerligt information och nyheter till de som är registrerade på e-postutskickslistan. För att anmäla dig till vår utskickslista, klicka här.

 

Ammas Bokhandel

I Svenska Ammashoppen kan du köpa Ammas böcker, bl a Ammas biografi “Den Eviga Lycksalighetens Moder”, “Från Ammas Hjärta” och “Awaken Children”, CD-skivor, DVD filmer, fotografier, tvålar, rökelser, smycken och broschyrer på svenska. De pengar Svenska Amritaföreningen får in genom detta går oavkortat till Ammas hjälpverksamhet i Indien. För beställning och mer information kontakta Andreas Müller.
E-post: andreas@amma.se eller tel. 070-043329

 

 Hur Svenska Amritaföreningen fungerar

Svenska Amritaföreningens stadgar

Revisionsberättelse 20223

Årsmötesprotokoll 2024

Årsredovisning 2023

Verksamhetsberättelse 2023