Hur Svenska Amritaföreningen fungerar

Det har framkommit behov av att informera om hur Amma-föreningen i Sverige är tänkt att fungera. Eller snarare hur föreningar i de olika länderna i hela Europa är tänkta att fungera, inklusive i Sverige. De som har varit med länge fick information i början av 2000-talet när föreningarna startades. Styrelsen höll även ett möte i Åkersberga i december 2014 som var öppet för alla intresserade. Men allteftersom nya blir aktiva återuppstår behovet av information, och för detta ändamål finns nu denna sida. Även om man varken behöver vara med i styrelsen eller ens i föreningen för att jobba för Amma, är det bra att känna till de anvisningar som finns.

Allteftersom Ammas organisation i Europa växte, ökade behovet av organisationer i de olika länderna för att hantera juridiska och ekonomiska frågor. Även andliga aktiviteter som satsang behövde en gemensam struktur. År 2000 hölls det första Europeiska mötet för organisatörer och sedan dess har det varit ett möte varje år. I början inbjöds ca 4-5 personer från varje land att delta. Numera är det ibland över 100 personer med och eftersom större delen av mötena handlar om Ammas turné innebär det att vi från Sverige numera sällan deltar.

Amma ville att föreningarna skulle vara så små som möjligt, ingen onödig administration. Helst skulle föreningarna enbart bestå av en styrelse på några få personer. Föreningen har ansvar för att allt fungerar på rätt sätt juridiskt, ekonomiskt och administrativt. Styrelsen ska känna till landets lagar och regler för ideella föreningar och se till att de följs på bästa sätt.

Amma skapade också den så kallade Liason-gruppen år 2000, som nu består av Br. Shubamrita, Bri. Dipamrita, Heike och Alin. När frågor som rör andliga saker uppstår, ska vi kontakta dem. Föreningen/styrelsen har alltså inget ”mandat” att ta några beslut i andliga frågor. Vet vi inte hur Amma vill ha det genom tidigare erfarenhet, ska vi fråga Liason-gruppen. Alla hängivna kan själva kontakta någon i Liason-gruppen om behov uppstår, men av praktiska skäl är det bra om dom flesta frågor går via styrelsen. Då kan det inom landet byggas upp en ”erfarenhetsbank” som gör att behovet att fråga Liason-gruppen minskar. Det minskar också ”trycket” på dessa fyra personer som alltid har mycket att göra.

Alla aktiviteter i Sverige i Ammas namn ska vara kända av och godkännas av föreningen/styrelsen. Om man vill göra något ska man alltså ta kontakt med styrelsen. Liason-gruppen har gett ut en “Guidelines for Associations” med anvisningar från Amma om hur föreningarna är tänkta att fungera. Där står bland annat ”Any activity bearing Mother’s name, for whatever purpose, shall be carried out only with the knowledge and permission of the association, which first of all should make sure, with Mother Herself or through the Liason-group, that it has Mother’s approval.”

Svenska Amritaföreningens styrelse

Ordförande:   Marika Lilliehöök Hennix
Sekreterare: Therese Vestrin Söderberg
Kassör:   Caroline Andersen
Revisor:   Ann Louise Feron
Ledamot:   Margareta Svennbeck
Ledamot: 
Andreas Müller
Ledamot:   Mira Parkfelt
Sven Jansson sköter bokföringen sedan 1 january 2017