Embracing the World® 

Embracing the World® är ett globalt nätverk av lokala och regionala välgörenhetsorganisationer och projekt, som vuxit fram ur Ammas ursprungliga välgörenhetsprojekt i Indien. Organisationen är idag aktiv i mer än 40 länder runt om i världen. Dess syfte är att, var och när det är möjligt, lindra fattigdom och lidande i världen, genom att tillgodose människans fem grundläggande behov: mat, boende, utbildning, hälsovård och försörjning. 

Vi anser att det är alla människors grundläggande rättighet att dessa fem behov tillgodoses och att var och en av oss har ett ansvar att sträva efter, att en dag ska varje människa kunna leva ett värdigt, säkert, tryggt och fridfullt liv. Amma lär oss att alla, rika såväl som fattiga, har förmågan att kunna göra en positiv skillnad i någon annan människas liv och att ingen osjälvisk handling någonsin är oviktig. Det är snarare de osjälviska handlingar vi gör för varandra som är själva nyckeln till verklig frid – frid inom individen, frid i samhället och frid mellan olika kulturer, nationer och religioner. Ammas många center över hela världen bidrar till den här humanitära insatsen, genom att inspirera människor att skapa en bättre värld genom att osjälviskt tjäna andra.

Donationer

Donationer till Ammas hjälpverksamhet kan sändas via Svenska Amritaföreningens plusgirokonto 65 27 38 – 6. Pengarna går oavkortat till Indien, inga administrativa kostnader är involverade. Märk talongen med ändamålet för inbetalningen eller bara “Indien”.


Läs mer:

se.embracingtheworld.org