Svenska Ammashoppen

Beställ genom att mejla Andreas andreas.muller108@gmail.com. Han besvarar också gärna frågor om produkterna! Porto tillkommer om produkten ska sändas. Alla intäkter går oavkortat till Ammas välgörenhetsprojekt i Indien, Embracing the World. Se amma.org/humanitarian
Observera att din produkt kan se något annorlunda ut än bilderna som visas i prislistan pga olika upplagor.

Svenska böcker

Från Ammas Hjärta

Samtal med Amma

svensk översättning

112 kr

Den Eviga Lycksalighetens Moder

Ammas svenska biografi

112 kr

Människan och naturen

Svensk översättning

34 kr

Engelska böcker

108 Quotes on Bliss

55 kr

108 Quotes on Meditation

55 kr

108 Quotes on Love
108 Quotes on Love

55 kr

108 Quotes on Nature

55 kr

108 Quotes on Faith

55 kr

Awaken, Children! är en underbar serie böcker som innehåller händelser och samtal med Amma från 1976 till 1987. Man behöver inte köpa böckerna i ordning eftersom de är helt oberoende av varandra. 

Awaken Children! Vol 2
Awaken Children! Volume 2

55 kr

Awaken Children! Vol 3
Awaken Children! Volume 3

112 kr

Awaken Children! Vol 4
Awaken Children! Volume 4

112 kr

Awaken Children! Vol 5
Awaken Children! Volume 5

112 kr

Awaken Children! Vol 6
Awaken Children! Volume 6

112 kr

Awaken Children! Volume 7

112 kr

Awaken Children! Vol 8
Awaken Children! Volume 8

112 kr

Awaken Children! Volume 9

112 kr

Mother of Sweet Bliss

Ammas biografi för unga hjärtan

55 kr

From Amma's Heart

Ammas biografi för unga hjärtan

55 kr

For My Children

Ammas biografi för unga hjärtan

55 kr

Immortal Bliss

Ammas biografi för unga hjärtan

55 kr

The Eternal Truth

Amma’s answer to questions about Sanatana Dharma (Hinduism)
90 kr

Amrtastakam

Swami Ramakrishnananda

A Vedantic inquiry into supreme devotion

112 kr

Racing along the razor's edge

Swami Ramakrishnananda

To travel along the spiritual path, we need a guide who knows the destination, knows all the twists and turns and pitfalls along the way, and knows our strengths and weaknesses. In Amma we have the supreme guide on the spiritual path


112 kr

The Timeless Path

Swami Ramakrishnananda

112 kr