Meditation

Meditation är konsten att kontrollera sinnet. Hur vi uppfattar världen omkring oss beror på vårt sinne. I vårt sökande efter lycka har vi två alternativ – att förändra hela världen så att allt blir precis som vi vill ha det, eller förändra vårt sinne så vi kan vara lyckliga, nöjda och fridfulla oavsett vad som sker i den yttre världen. Det första alternativet är naturligtvis omöjligt eftersom vi har mycket liten kontroll över vår yttre värld. Vårt enda hopp att finna lyckan är att vi har kontroll över vår inre värld. Meditation har då en avgörande betydelse.

FJÄRRKONTROLLEN TILL DITT SINNE
Amma säger: ”Fjärrkontrollen till vårt sinne ska ligga stadigt i vår egen hand”. Att få hel och fullständig kontroll över sinnet – detta är vad IAM-meditationen erbjuder.

ATT TA HAND OM SITT SINNE VARJE DAG
Sinnet är som en maskin. Det är helt upp till oss själva att ta hand om maskinen på rätt sätt. Först då kan vi få ut dess högsta potential. Vi måste också veta hur man stänger av maskinen (sinnet). Den konsten har delvis gått förlorad. Det är anledningen till att vi ser så många människor runt omkring oss som ”går in i väggen” eller blir ”utbrända”.  Att meditera IAM-meditation är att dagligen ta hand om sitt sinne, ett dagligt mentalt underhåll. Genom att expandera vårt medvetande och samtidigt koppla av i sinnet, får vi bort stress och det gör oss också mer kreativa.

UPPLEV MEDITATIONENS FÖRDELAR
Förbättrad koncentrationsförmåga, avslappning, klarare tankar, ökad medvetenhet, ökat lugn och inre frid är de grundläggande fördelarna med IAM-meditation. Det innebär större förmåga att klara stress, mindre risk för depressioner och förbättrad hälsa inklusive lägre blodtryck och förbättrad blodkemi (lägre nivåer av stresshormoner).

 

IAM – Integrated Amrita Meditation technique®

Meditationstekniken kallas IAM – Integrerad Amrita Meditationsteknik – eftersom dess mål är att integrera kropp, sinne, intellekt och hjärta, en integrering med vårt sanna Själv. IAM-tekniken hjälper oss att uppnå fullkomlighet i livet. Tekniken är skapad av Shri Mata Amritanandamayi.

Undervisningen i IAM är gratis
Enligt indisk tradition har Rishiernas (de visas) visdom alltid förts vidare gratis. Amma, i sin kärlek, följer också denna tradition. Ammas lärjungar ger därför utan ersättning kurser i IAM-tekniken. Avgiften går endast till omkostnader som lokal, utdelat material, mat/fika och eventuella resekostnader för läraren och kan därför variera lite.

Lär dig IAM-tekniken av certifierade IAM-lärare
I Sverige finns för närvarande två IAM-lärare som är aktiva och ger kurser, se nedan. För både IAM 35 och IAM 20 gäller att alla, som är minst arton år gamla och som är villiga att praktisera tekniken varje dag och som förbinder sig att hålla meditationen konfidentiell, är välkomna att lära sig tekniken.

IAM 35

IAM 35 är en kraftfull meditation för seriöst andliga sökare, skapad av Shri Mata Amritanandamayi – Amma. Det är dock inget krav att du har Amma som din andliga mästare för att få lära dig tekniken. IAM 35 är en teknik som passar människor av alla religioner; den är inte bunden till något religiöst eller andligt trossystem.

Tvådagars-kurser i IAM 35 -tekniken hålls i Ammas ashram i Indien, över hela världen och även i Sverige. Tekniken är en kombination av avslappnande yogarörelser, andningsövningar och visualiseringar. Den tar ca 35 minuter.

Certifierad lärare:
Nirupama (Marika Lilliehöök Hennix)
E-post: marika@marikahennix.se
Mobil: 0707-777 003

IAM 20

IAM 20 är en förkortad variant av IAM, speciellt utformad för studerande, yrkesverksamma, företag och organisationer. Det är en kraftfull meditationsteknik som anpassats för det moderna livet. Den består av en strukturerad följd av enkla yoga- och andningsövningar samt visualiseringar. Varje steg gås igenom noggrant och praktiseras under kursen.

Kursen tar bara en eftermiddag, ca 4 timmar, och efter genomgången kan deltagarna praktisera meditationen på egen hand hemma. Det tar bara 20 minuter om dagen. Kurser ges i Sverige.

Certifierad lärare:
Margareta Svennbeck
E-post: ammastockholm @ telia.com