Vill du hjälpa Indien i pandemin?

Svenska Amritaföreningen har startat en insamling för att hjälpa

Sedan pandemin började har Ammas organisation, Embracing the World, spelat en nyckelroll i arbetet för att underlätta för dem som drabbats av pandemins konsekvenser. Ammas organisation har:

  • försett Covid-19 patienter med sjukvård
  • givit ekonomisk hjälp och mat till tusentals familjer som förlorat sin möjlighet till försörjning under pandemin
  • lett vaccinationsprogrammet för hälso- och sjukvårdspersonal i Kerala
  • startat en jourtelefon för mental hälsa som riktar sig till människor som upplever ångest och depression på grund av pandemin. 

Den andra vågen av Covid-19 som nu skakar Indien är förödande. Dödssiffrorna är mycket höga och behovet av humanitär hjälp till pandemins offer ökar. Svenska Amritaföreningen har startat en insamling för att hjälpa Indien. Alla intäkter går direkt till Embracing the Worlds arbete för att hjälpa människor som drabbats av Covid-19 och deras familjer. Du kan donera genom Svenska Amritaföreningen plusgironummer: 652738-6. Skriv: “Covid Indien” som meddelande