Donationer till översvämningarna i Kerala

De senaste översvämningarna i Kerala har vållat stor förstörelse vilket lett till enorma förluster av liv och egendom. Det är en av de värsta katastrofer detta land har varit med om under senare år. Dödssiffran stiger med varje dag som går och det har blivit omätlig förstörelse av skördar och fastigheter. Det finns hundratusentals människor i hjälpläger eftersom husen fortfarande är under vatten eller begravda under jordskred.

Embracing the World hjälper dag och natt med försörjning av de drabbade med mat, kläder, medicin och vård. Några områden är så översvämmade att läkarna är tvungna att jobba från båtar.

Det har också inrättats en dygnet runt jourtelefon på Amrita University campus, bemannad med 400 studenter och frivilliga från fakulteterna. Inom fem dagar har de fått 25 000 telefonsamtal av drabbade, och därmed räddat och hjälpt mer än 100 000 människor.

Många av Ammas Amrita Vidyalayam skolor fungerar nu som hjälpläger. De frivilliga håller på att dela ut dricksvatten, matsäckar, matvaror, kläder, filtar och sängkläder till de drabbade. 

Mer hjälp planeras när läget och behovet är utvärderad.

Om du vill stödja hjälpverksamhet vid översvämningarna, kan du sända donationer till Svenska Amritaföreningens plusgirokonto 65 27 38 – 6. Märk inbetalningen ”Kerala”.