Ett meddelande från Amma om coronaviruset

Amma vet om att alla mina barn är rädda för coronaviruset. Amma tänker på er allihop och ber för er. Detta är en tid då ni måste vara extremt försiktiga och vaksamma. Det är ​en tid att besvara med mod, självkontroll och enighet. Amma vet att alla mina barn är rädda, men rädsla hjälper inte nu. Det som behövs är försiktighet och vaksamhet. Mod är det allra viktigaste nu. Genom mod kan ni övervinna allt. Så, överge rädslan och samla ert mod! Antiviruset som kan döda detta virus heter ​mod. Mod är antiviruset i våra sinnen. Om ni blir vän med Dhairya Lakshmi (Modets Gudinna), kommer ni få styrkan att möta och övervinna allt.

Mina barn måste strikt följa alla instruktioner och anvisningar som ges av era regeringar och rättsväsendet. Be samtidigt intensivt med ett öppet hjärta om Guds Nåd. Våra mormödrar brukade säga: "Ta medicinen och upprepa mantrat samtidigt." På samma sätt behövs nu i detta fall, både våra flitiga ansträngningar och Guds Nåd. Varje medborgare måste vara lika uppmärksam och alert som en soldat som tjänstgör på stridslinjen. Mina barn, be för de själar som har gått vidare och för sinnesfrid i deras familjer. 

För tre år sedan kände Amma en hotande, nära förestående katastrof framåt år 2020. För två år sedan utvecklade Amma den ”Vita Blommeditationen för Frid på Jorden & Gudomlig Nåd​" för att lindra detta. I det förutsägs att det som kommer, inte helt kan undvikas och vi måste uppleva några av dess effekter. Amma har förklarat den här meditationstekniken och vi har övat på den under de senaste två åren​ och det har gagnat världen. Mina barn, Amma ber alla att regelbundet utöva denna meditation en eller två gånger om dagen till nytta för hela världen.

Allting existerar i form av vågor eller vibrationer. Under förra seklet utvecklade Frankrike Concorden – ett jetplan som kan flyga i överljudshastighet. Dess ​ljudbangar var så kraftfulla att chockvågor​na skadade byggnader. På liknande sätt överförs ljudet av sång i vågor eller vibrationer. Allting existerar i form av vågor och vibrationer. Den sortens vibrationer som genereras av ilska skiljer sig från den som kommer från en mamma som visar tillgivenhet för sitt barn, som återigen skiljer sig från den som kommer ur kärlek, och ​vilken i sin tur skiljer sig från den som skapas av lust. ​Med vibrationen i vår​a bön​er tillsammans med våra flitiga bemödanden kan det vara möjligt att stå emot viruset. Bön med sankalpa (djup intention) har en effekt.  

Det finns en rytm i allt i skapelsen - ett obestridligt förhållande mellan hela universum och varje levande varelse inom det. Universum är ett enormt sammankopplat nätverk. Föreställ er fyra personer som håller de fyra hörnen på ett nät. Om det skakas på ett ställe, känns vibrationen genomgående i hela nätet. ​På samma sätt, oavsett om vi är medvetna om det eller inte, så genljuder alla våra handlingar genom hela skapelsen - oavsett om de utförs ​av en individ eller ​av en grupp. Det är därför Amma säger om och om igen att vi inte är enskilda öar utan länkar i en gemensam kedja. Därför​, ska vi inte vänta på att andra ändrar sig innan vi själva gör det. Vi kan skapa förändringar på utsidan, genom att ändra oss själva på insidan, även om andra inte gör det.

Anta att en person som bor på 10:e våningen i en byggnad ser att det brinner på bottenvåningen och hör en person som bor där, ropa på hjälp. Om han säger: "Det är bottenvåningen som brinner. Det är ditt problem. Varför ska jag oroa mig?” skulle det vara fullständig​ dåraktighet. Elden på bottenvåningen kommer snart att stiga uppåt. På liknande sätt blir ​det som är någon annans problem idag vårt problem imorgon.

På samma sätt, när viruset först dök upp i Kina, trodde vi alla att det var Kinas problem, inte vårt. Men till slut, visade det sig inte också vara vårt problem? Frågan är inte om de kunde kontrollera sjukdomen eller inte, utan hur vi hanterar den. Om vi är uppmärksamma, ​utövar försiktig​het och omsorg, kan vi skydda oss själva och förhindra att sjukdomen sprider sig. 

Vad ska Ammas barn göra? Föreställ er att vi bryter benet. Vi kan behöva stanna i vårt rum - ibland två till sex månader. Vi kommer inte att uppleva detta som en börda eftersom vi vet att det är nödvändigt för att vårt ben ska läka. På samma sätt kommer isoleringen, hygienföreskrifterna och den extrema försiktigheten som vi måste iaktta nu, att hjälpa oss att få styrka att bekämpa viruset. De som har smittats av viruset ska inte vara rädda. Följ bara karantänen och se till att ni inte sprider smittan till andra. Stanna i ert rum. Likadant, om ni utvecklar några symtom, informera behöriga myndigheter och sök hjälp.

Det bor för närvarande 3 000 människor i Amritapuri Ashram. ​Det är människor från många nationer lika väl som indier. I ashramet följer vi strikt regeringens regler och tillåter ingen att komma in. Även om någon som bor här går ut, får de inte återvända på lång tid. Dessa regler har bestämts av regeringen och vi följer dem. Dessa 3000 personer här måste också skyddas. Det är därför denna regel har införts.

Under den här tiden tar Amma emot sina barn, som inte har lämnat ashramet. Det är den enda gången på hela året då ashramborna får en chans att prata om alla sina problem med Amma. Amma ​kallar på varenda person och lyssnar på deras bekymmer de haft under året. Vanligtvis avsätter Amma cirka 25 dagar om året för detta. Följande​s alla regeringens riktlinjer, kommer Amma ut för att dagligen meditera och be. Resten av tiden avsätts för att lyssna på de boendes problem.

Den indiska regeringen har varit mycket uppmärksam och förebyggande när det gäller att hantera pandemin. Det är därför vi har kunnat motstå den åtminstone så här mycket hittills. Låt oss be uppriktigt och vara noggranna och försiktiga, så att viruset hålls inne och inte sprider sig ytterligare. Låt oss skydda och rädda oss själva. Vi själva är ljuset eller mörkret på vår egen väg. Vi själva är blommorna eller törnen​a på vår väg.

Det finns alltid en gräns för mänsklig ansträngning. ​Hur försiktigt ​vi än kör, så kan en annan slarvig förare krocka med oss. För att någonting ska bli till sitt avsedda resultat behövs också Nåd. Rätt ansträngning behövs först. Men för att det ska lyckas behöver vi också Nåd. Bön är nödvändigt för att få denna Nåd.

Nu har mina barn förstått att våra liv bara är i det nuvarande ögonblicket. Till och med vårt nästa andetag är inte i våra händer. Vår verkliga livslängd bestäms av hur väl vi använder nuet. För det är här, i det nuvarande ögonblicket som vårt liv är. Amma säger alltid att mina barn måste känna sig själva. Känn er själva och be för världen med vakenhet, entusiasm och frid. 

Sitt ​en stund varje dag i ert rum och upprepa mantrat ”Om lokah samastah sukhino bhavantu (Må alla varelser vara lyckliga och fridfulla).  Det är en bra övning i dessa tider.
Slutligen har Amma inga ord för att uttrycka sin djupa uppskattning och tacksamhet för de hängivna hälsoarbetarna över hela världen som vårdar dem som drabbats av detta virus. Hon bugar sig helt enkelt inför deras osjälviskhet och serviceinriktade inställning.

 

Om lokah samastah sukhino bhavantu

Om shanti shanti shantih

 

Må Nåd välsigna alla mina barn.

- Amma

 

23 mars 2020

Amritapuri Ashram