Ett meddelande från Amma
5 april 2020

Under den här tiden, när hela världen är uppskakad i mörkret av COVID-19-pandemin, låt oss komma samman och tända ett ljus av hopp, medkänsla och enhet. Viruset fyller oss invändigt och utvändigt med rädslans och ångestens gift. För att avlägsna det, måste vi tända vår inre låga, vårt inre ljus. Låt oss tända ljuset av ett nytt liv, godhetens ljus, kunskapens ljus som fördriver mörkret av okunnighet. Låt oss avlägsna detta gift med universalmedlet av rätt handling och rätt tänkande vid rätt tidpunkt.

Eld är den rådande gudomen för det talade ordet. Eldens egenskaper är hetta och ljus. På senare tid har vi emellertid bara spridit ut hetta och rök istället för ljus. Den här själva hettan och röken kväver oss nu. Må vi alla kunna komma samman som en enhet och tända kunskapens ljus, både internt och externt, och därmed avlägsna denna hettan och rök.

Om vi alla står enade tillsammans, kan vi uppnå detta. Låt oss göra det rätta med självförtroende och en inställning av osjälviskhet och kärlek.

 

Ni kanske undrar: "Hur kan det här täta mörkret tas bort om jag tänder mitt lilla ljus?" Om var och en av oss tänder ett litet ljus, kommer ljusstyrkan att flerfaldigas och allt kan lysas upp. På samma sätt kan denna handling hjälpa oss att tända ljuset i var och ens hjärta. Må våra osjälviska handlingar kombinerade med gudomlig Nåd skydda världen. Då kommer vi definitivt att lyckas och komma ut ur detta mörker.

–– Amma (Shri Mata Amritanandamayi Devi)